Pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára applikáció készítést célzó pro bono támogatás igénybevételére

 

 

A Morgan Stanley az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására. A Morgan Stanley felelősségvállalási rendszere keretében, pro bono projekt keretében, egy kiválasztott nonprofit szervezet IT programját szeretné a szakértelem felajánlással segíteni annak hatékonyságának javítása és társadalmi haszonsságának növelése érdekében, az applikáció fejlesztés területén. A több körös kiválasztási folyamat révén várhatóan egy civil szervezet applikáció fejlesztésre vonatkozó elképzelését támogatja a program, külsős és Morgan Stanley fejlesztők illetve programozók bevonása révén, a tervek szerint egy év időkeretben.

 

Kinek szól? 

 

Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek nagyon elkötelezettek a szervezet egy kiemelt programjának vagy működési területének átfogó fejlesztése tekintetében. Azon szervezetek pályáznak eséllyel, amelyek kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott mobil applikáció fejlesztési ötletet kívánnak benyújtani, és akik kellő kapacitással rendelkeznek a teljes fejlesztési folyamat végig viteléhez. Kiemelt szempont, hogy az adott fejlesztés milyen valós társadalmi igényekre reagál illetve a terv megvalósítása milyen társadalmi hatás tud elérni.

 

 

A Pro Bono program fő elemei 

 

 1. Tájékoztató esemény, mely keretében az érdeklődő szervezetek a pro bono program részleteiről tájékozódhatnak egy online esemény keretében, melynek időpontja 2020. november 16. 10 - 11 óra, melyre a https://bit.ly/3ePOOSB címen lehet jelentkezni.
 2. Pályázatok benyújtása, az erre kialakított Microsoft Forms jelentkezési felületen 2020. november 30. 18 óráig.
 3. A meghirdetett szempontok alapján kiválasztott (várhatóan 3 – 4) szervezet meghallgatása egy online bemutatkozó - prezentációs esemény keretében (2020. december 10. 14 – 16 óra között), amely során a pályázó szervezetek maximum 30 percben  bemutatkozhatnak, kifejthetik a megoldandó problémát, amelyhez a szakemberek segítségét kérik, illetve felvázolhatják a az eddigi előzményeket illetve a várható hosszú távú hatásokat.  A kiválasztott szervezetről a végleges döntés ez után várhatóan 2020. decemer 15-én születik meg.
 4. Felkészülés a hackaton versenyre. A kiválasztott szervezet a Morgan Stanley munkatársaival pontosítja a fejlesztésre vonatkozó elképzeléseket 2021. január közepén.
 5. Hackathon esemény, melyben az Ecosim Kft. által szervezett IT verseny keretében a különböző IT fejlesztő csapatok megoldásokat készítenek és kínálnak a kiválasztott szervezet által felvázolt kihívásra 3 hét leforgása alatt. A nyertes javaslatai alapján fogja a Morgan Stanley csapata a fejlesztést megvalósítani. A nyertes IT megoldás kiválasztásában, a pro bono támogatást elnyerő szervezet képviselői is részt vesznek. A verseny 2021. márciusában kerül megrendezésre.
 6. Diagnózis esemény, a nyertes szervezet a Morgan Stanley szakértői csapatával pontosítja a szervezeti kihívást, a közös munka célját és az elérni tervezett eredményeket. Tervezett időpont 2021. április eleje
 7. Fejlesztő folyamat: a Morgan Stanley pro bono csapatának és a hackathon esemény nyertes csapatának együttműködése a szervezettel; a kiválasztott IT megoldás részletes megtervezése és alkalmazásának testre szabása, kialakítása a szervezet igényeinek megfelelően, melyre egy év áll rendelkezésre.
 8. Záróprezentáció, a pro bono program keretében létrejött eredmény eredményeinek bemutatása.

 

A koronavírus járvány miatt a program elemek nagyrészt online konferencia eszközök bevonásával valósulnak meg, melyek lebonyolításához információs és szakmai hátteret biztosítanak a Szervezők. 

 

 

Mire számíthat a kiválasztott szervezet? 

 

A Pro Bono Program 2020 keretében a vállalatnál meglevő tudások, tapasztalatok és képességek biztosítása révén a vállalat munkatársai komplex fejlesztést biztosítanak a támogatott szervezet számára. Az eredményes munka érdekében, mindez a szervezeti munkatársak, és a Morgan Stanley munkatársainak megfelelő felkészülése és elköteleződése révén valósul meg. A korábbi évek nyertes programjai mind igazolják, hogy a befektetett munka egyenesen aránylik az egyes projektek eredményességével. Fontos, hogy a beterjesztett pályázatok reálisak és a felvázolt pro bono program keretében megvalósíthatónak tűnjön. Fontos a megoldandó probléma megfelelő bemutatása, mert a közös munkának ez képezi az alapját. A megoldására tett javaslat és munkaterv kialakítása elsősorban a vállalati tanácsadók dolga, mely megvalósításában mindkét fél, a tudása legjavát nyújtva közösen vesz részt. Fontos, hogy a beküldött pályázatok és a későbbi projekt munka is maradjon meg az eredetileg kitűzött célok megvalósítása mellett. 

 

Jelen Pro Bono program kifejezetten egy társadalmilag hasznos applikáció megvalósítását célozza, mely feltétételezni, hogy a pályázó szervezet a lehető legteljesebb mértékben tisztában legyen azzal, hogy milyen célból, milyen előfeltételek mellett lehet az elképzelt applikációt megvalósítani és eredményesen hosszú távon fenntartani. Kifejezetten olyan projekteket keresünk, melyek reálisak, fenntarthatóak és a társadalom széles körében hozhatnak kézzelfogható változást. Nem feltétel, hogy a szervezeten belül IT munkatárs rendelkezésre álljon, de az igen, hogy legyen minimum egy olyan munkatárs, aki a teljes fejlesztést végig tudja kísérni és tudja tartani a folyamatos kapcsolatot a fejlesztőkkel.

 

A Morgan Stanley Pro Bono Program 2020 céljai 

 

 1. A nyertes szervezet és annak társadalmi környezte számára hasznos és fontos applikáció megszületésének a lehetővé tétele.
 2. Megfelelően előkészített, reális, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projekt megvalósításának támogatása.
 3. Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezet számára annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat vagy új szolgáltatásokat tudjon megvalósítani.
 4. A szervezetek működési hatékonyságának javítása a Morgan Stanley munkatársak tudásának és módszertani ismereteinek biztosítása révén.
 5. Olyan projekt támogatása, mely megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.
 6. Jelentős társadalmi ügy megoldását felvállaló szervezet támogatása.
 7. Közvetlen kapcsolatteremtés, a Morgan Stanley számára is fontos területeken aktív szervezet munkatársaival. 

 

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat 

 

A pályázat nyitott minden, Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezet vagy civil alapítású társadalmi vállalkozás számára. 

 

Az online jelentkezési lapot 2020. november 30. hétfő 18.00 óráig lehet beadni a https://bit.ly/3nerYXL felületen. 

 

A jelentkezési lapban kérjük fejtsék ki, hogy milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény. Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, hogy a szervezet mit tett ez idáig a megoldás érdekében, mit szeretne elérni a probléma megvalósításával, milyen célcsoportokra milyen hatással lehet az adott fejlesztés, illetve mit tud a szervezet tenni a létrehozott eredmények fenntartása érdekében. 

 

A pályázatokat a Morgan Stanley és az ÖKA közösen bírálja el az előzetes szűrés után. Az idei programban 1 szervezet kerül kiválasztásra. A kiválasztott szervezet előzetes útmutató anyagot kap, melyben a program eredményes megvalósításához szükséges tudnivalók megtalálhatóak lesznek. A szervezet képviselőinek írásos nyilatkozatban vállalniuk kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A kiválasztott szervezet köteles a program eredményes megvalósításához minden programelemen, előre meghatározott létszámban jelen lenni. 

 

Minimum elvárások a nyertes szervezet felé: 

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
 • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
 • Minimum 2, maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a bemutatkozó, az előkészítő, a hackathon, a diagnózis, és a pro bono fejlesztési folyamat, illetve az utánkövetés során
 • Részvétel az előkésztő egyeztetéseken és folyamatos kommunikáció biztosítása a lebonyolításban résztvevők különböző szereplőkkel és a Szervezőkkel.

 

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek: 

 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása és annak fókusza
 • A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága
 • A létrejövő új program, szolgáltatás vagy projekt várható társadalmi hasznossága
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége
 • A szükséges technikai feltételek megléte 

 

A kiválasztás a szempontrendszerek egészének átfogó elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet nagyobb vagy jobban intézményesült, de ideális, ha a szervezet biztosítani tudja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek részvételéről a végső döntést a bemutatkozó esemény után hozzák meg a Szervezők. 

 

Nem pályázhat: 

 • Politikai párt
 • Párt által alapított alapítvány / egyesület
 • Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet 

 

Egyéb szabályok: 

 • Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor a Morgan Stanley fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A programokon való személyes vagy online részvétel megfelelő biztosítása a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására. 

 

Kapcsolat: 

Önkéntes Központ Alapítvány

Tarcsai Judit

E-mail: tarcsai.judit[kukac]onkentes.hu